Get Adobe Flash player
    Strona główna O Partnerach Stowarzyszenie Zielony Pierscień Tarnowa

    Stowarzyszenie „Zielony Pierścień Tarnowa”  powstało w efekcie porozumienia przedstawicieli sektora publicznego, społecznego oraz prywatnego. Działa na terenie gmin Lisia Góra, Skrzyszów, Wietrzychowice i Żabno, Tarnów (z wyłączeniem miasta) oraz Wierzchosławice.

    Nazwa „Zielony Pierścień Tarnowa” świadczy o ekologicznych tendencjach rozwoju obszaru, na którym działa grupa oraz o umiejscowieniu na mapie gmin - członków, gdyż okalają one jedno z większych miast południowo-wschodniej Polski - Tarnów.
    W 2009 r. ZPT zorganizował następujące szkolenia:

    • pozyskanie dofinansowania z funduszy europejskich w ramach PROW przez rolników i mikroprzedsiębiorców w ramach działań:  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
    • Rola i zadania poszczególnych organów LGD we wdrażaniu LSR, ze szczególnym uwzględnieniem procedury oceny wniosków

    W 2010 r. odbyły się następne szkolenia:

    • dla potencjalnych beneficjentów w ramach działań: „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
    • Przepisy prawa o Stowarzyszeniach
    • Zasady prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz rozliczania go
    • Ewaluacja LSR
    • Odnowa wsi - dobre praktyki


    W 2010 r. przeprowadzono kilkumiesięczny projekt pn. ”Komputer to okienko na świat” ze środków  POKL. Celem projektu było przeszkolenie 60 osób mieszkańców 5 gmin wiejskich do samodzielnej pracy z komputerem i Internetem.

    W czerwcu 2011 r. zakończono realizację projektu współpracy pn. ”Wschodnia Małopolska na rowerze”, w ramach PROW, którego celem było wytyczenie i oznakowanie trasy rowerowej przebiegającej przez obszar pięciu LGD.

     

    Partnerzy
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama
    Reklama