Get Adobe Flash player
  Strona główna

  Strona www.smaknaprodukt.pl jest rezultatem realizacji projektu współpracy Pt. „Smak na produkt”

  Dane partnerów projektu współpracy:

  • Stowarzyszenie „Podhalańska Lokalna Grupa Działania” 
   z siedzibą w 34-520 Poronin,  ul. Piłsudskiego 2,
   tel/fax. +48 18 20 11 543, 
   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.podhalanska.pl
  • Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
   z siedzibą w Jabłonce 34-480, ul.3-go Maja 1,
   tel/fax. +48 601 488 584, 
   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. www.leaderorawa.pl
  • Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich
   z siedzibą 33-390 Łącko 662
   Tel/fax. +48 18 444-55-64,
   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona www.lgdlacko.pl
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” 
   z siedzibą w Kluczach, ul. Partyzantów 1,
   tel/fax. +48 32 7242523,
   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.nadbialaprzemsza.org.pl
  • Stowarzyszenie Dolina Karpia 
   z siedzibą w Zatorze, ul. Rynek 2,
   tel/fax. +48 33 8410584,
   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona: www.dolinakarpia.org
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 
   z siedzibą w Zakliczynie ul. Browarki 1, 32-840 Zakliczyn,
   tel/fax. +48 14 665 37 37, 
   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona www.dunajecbiala.pl
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania -  Zielony Pierścień Tarnowa 
   z siedzibą w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 642,
   Tel/fax. 14 632 63 45,
   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona www.lgdzpt.pl
  • Lokalna Grupa Działania Regionalna Wspólnota na rzecz Rozwoju regionu Villach-Hermagor,
   z siedzibą w 9500 Villach,
   tel. +43 4242 205- 6016 fax. +43 4242 205-6098,
   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , www.regionalmanagement-kaernten.at


  Partnerzy projektu współpracy wdrażając Lokalne Strategie Rozwoju działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizując społeczność lokalną, promując obszar oraz wspierając realizację i upowszechniając Lokalne Strategie Rozwoju na obszarze objętym przez partnerskie LGD.

  Stowarzyszenie Podhalańska Lokalna Grupa Działania swoim obszarem działania obejmuje gminy: Poronin, Biały Dunajec, Szaflary, Kościelisko, Czarny Dunajec.

  Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa swoim obszarem działania obejmuje gminy: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Żabno, Wietrzychowice, Wierzchosławice.

  Stowarzyszenie Rozwoju Orawy swoim obszarem działania obejmuje gminy: Lipnica Wielka, Jabłonka.

  Stowarzyszenie Górali Białych i Lachów Sądeckich swoim obszarem działania obejmuje gminy: Łącko

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” swoim obszarem działania obejmuje gminy: Klucze, Bolesław, Trzyciąż i Wolbrom.

  Stowarzyszenie Dolina Karpia swoim obszarem działania obejmuje gminy: Przeciszów, Zator, Spytkowice, Polanka Wielka, Osiek, Brzeźnica, Tomice.

  Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała swoim obszarem działania obejmuje gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn.

  Lokalna Grupa Działania Regionalna Wspólnota na rzecz Rozwoju regionu Villach-Hermagor.

  Celem ogólnym projektu współpracy jest rozwój regionu oparty o produkt lokalny.
  Celem szczegółowym projektu współpracy jest zwiększenie świadomości mieszkańców i rolników z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich z obszarów LGD biorących udział w projekcie, w zakresie promocji produktów lokalnych i nowych form dystrybucji poprzez działania promocyjne, utworzenie strony internetowej oraz opracowanie i wydanie materiałów informacyjno - promocyjnych.

  Projekt współpracy jest skierowany na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe:
    - organizacji pozarządowych, w tym LGD,
    - przedsiębiorcy,
    - lokalnych liderów,
    - rodzin rolniczych,
    - lokalnych mieszkańców,
    - osoby starsze,
    - turystów,
    - kobiety,
    - mężczyzn,
    - młodzieży 
    - hodowców.

  Realizacja projektu współpracy pozwoli na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu poprzez udział w spotkaniach promocyjnych, targach, odwiedzanie strony internetowej oraz rozdysponowanie albumu zawierającego opisy produktów tradycyjnych. Środowiska lokalne aktywnie będą brać czynny udział we wszystkich działaniach projektu.

  Obszarem tematycznym projektu współpracy jest rolnictwo, kultura i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, nowe technologie i know-how , produkt lokalny. Projekt współpracy opiera się na zasobach ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, rolniczych, turystycznych. Wykracza poza wymianę doświadczeń, co wynika z wyznaczonego przez Partnerów celu i przewidzianych do realizacji zadań.

  Cel projektu współpracy wpisuje się w koncepcje rozwoju obszarów wiejskich objętych LSR Partnerów. Projekt jest skierowany na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe. W sposób nowatorski przyczyni się do zmiany podejścia mieszkańców terenów wiejskich i miejsko-wiejskich do promocji, nowych technik sprzedaży bezpośredniej i możliwości wyrobu produktów lokalnych we własnym gospodarstwie.

  Partnerzy projektu współpracy wdrażając Lokalne Strategie Rozwoju działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizując społeczność lokalną, promując obszar oraz wspierając realizację i upowszechniając Lokalne Strategie Rozwoju na obszarze objętym przez partnerskie LGD również poprzez promocję produktów lokalnych. Cele projektu współpracy są zgodne z celami LSR partnerów oraz PROW 2007-2013. 

  Rezultatem projektu będzie za pomocą szerokiej promocji kilkudziesięciu lokalnych produktów na obszarze 8 lokalnych grup działania obejmujących swoim działaniem powierzchnię  4335,89 km dotarcie do kilku tysięcy osób. W trakcie targów oraz imprez promocyjnych planuje się udział około 1400 osób. Album promocyjny wydany w 2400 sztuk zostanie rozdysponowany w gminach i innych instytucjach gminnych na terenie grup partnerskich.  Strona internetowa dotrze do dużego grona ludzi za pomocą linków umieszczonych na wszystkich stronach partnerów, gmin wchodzących w skład LGD oraz stronie Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. W trakcie spotkań informacyjno – promocyjnych z grupą beneficjentów projektu uczestnicy zapoznają się z możliwościami promocji produktów lokalnych i nowych form dystrybucji z ekspertami w dziedzinie m.in. sprzedaży bezpośredniej oraz promocji produktów co przyczyni się do zwiększenia świadomości rolników i mieszkańców w zakresie sprzedaży i promocji własnych wyrobów.

  Rezultatem projektu będzie zgłoszenie do rejestracji około 15 produktów tradycyjnych w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim na Liście Produktów Tradycyjnych.

  Grupy docelowe:

  Projekt współpracy skierowany jest do członków organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze, lokalnych liderów, rodzin rolniczych, mieszkańców obszaru, osób starszych, turystów odwiedzających tereny partnerów, grup kobiet działających w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji zrzeszających kobiety, mężczyzn oraz do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.

  1. Organizacje pozarządowe, w tym LGD
  Organizacje pozarządowe działające na terenie partnerów projektu współpracy pt. „Smak na produkt” zajmują się między innymi kultywowaniem lokalnych tradycji oraz pomocą w integracji społecznej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.  Projekt ten pomoże im w zwiększeniu  zainteresowania dziedzictwem kulturowym obszaru lokalnej społeczności poprzez udział w projekcie. Lepsza identyfikacja z obszarem i zwiększenie zaangażowania we współpracę lokalnej społeczności podniesie świadomość członków organizacji pozarządowych poprzez włączenie się w nowe inicjatywy. Udział organizacji pozarządowych w projekcie przyczyni się również do zapobiegania zanikania tradycji oraz rozpowszechni na większą skalę wiedzę o produktach regionalnych.

  2. Przedsiębiorcy
  Projekt współpracy skierowany jest do przedsiębiorców zajmujących się miedzy innymi produkcją i sprzedażą produktów lokalnych. Udział tej grupy w projekcie przyczyni się do większego zainteresowania tej grupy problematyką promocji produktów regionalnych, tradycyjnych oraz lokalnych.

  3. Lokalni liderzy
  Na obszarze projektu współpracy aktywie działa wielu lokalnych liderów. Projekt wzmocni więzi łączące lokalnych liderów ze swoją małą społecznością poprzez aktywny udział w przygotowaniu produktów, które mogą zostać wpisane na listę produktów tradycyjnych. Co przyczyni się do polepszenia kontaktów oraz współpracy pomiędzy liderami. Lepsza identyfikacja z obszarem i zwiększenie zaangażowania we współpracę lokalnej społeczności poprzez włączenie się w projekt zapobieganie zanikaniu tradycji oraz rozpowszechni na większą skalę wiedzę o produktach regionalnych.

  4. Rodziny rolnicze
  Udział rodzin rolniczych i samych rolników przyczyni się do wielopłaszczyznowego połączenie rolnictwa i gospodarki żywnościowej poprzez integrację i identyfikację rozdrobnionego sektora rolniczego w społeczności lokalnej. Wykorzystanie wyprodukowanych na obszarze lokalnym składników do przygotowania tradycyjnych potraw przyczyni się do lepszej promocji i sprzedaży lokalnych produktów.

  5. Lokalni mieszkańcy
  Zwiększenie zaangażowania osób w różnym przedziale wiekowym  oraz integracji społecznej na skutek różnorodnej oferty realizowanej przez projekt – strona www, album, imprezy promujące, występny znanych zespołów wpłynie na zwiększenie świadomości o lokalnych produktach oraz przyczyni się do lepszej promocji oferty produktów z obszaru.
  Projekt pomoże lokalnym mieszkańcom w zwiększeniu  zainteresowania dziedzictwem kulturowym obszaru lokalnej społeczności poprzez udział w projekcie. Lepsza identyfikacja z obszarem i zwiększenie zaangażowania we współpracę lokalnej społeczności podniesie ich świadomość poprzez włączenie się w nowe inicjatywy.

  6. Osoby starsze
  Udział w projekcie osób starszych zapobieganie wykluczeniu tej grupy z życia w społeczności lokalnej, pokazanie możliwości i przydatności przekazywania własnej wiedzy dla potrzeb zachowania i waloryzacji dziedzictwa kulturowego. Podwyższenie poczucia bycia integralną częścią społeczności lokalnej, łatwa możliwość zapoznania młodsze pokolenia z  lokalna tradycją. Wzrost własnej wartości poprzez udostępnienie wiedzy i swojego doświadczenie młodszym. Przede wszystkim tradycyjnych technik przygotowywania regionalnych potraw.

  7. Turyści
  Promocja lokalnych produktów kierowana jest do turystów przebywających na obszarze partnerów. Udział turystów podczas targów „Smak na produkt” przyczyni się zwiększenia świadomości licznej grupy o walorach lokalnych produktów z 7 obszarów małopolski. 

  8. Kobiety
  Projekt pomoże grupie kobiet działających m.in. w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacjach zrzeszających kobiety w zwiększeniu  zainteresowania dziedzictwem kulturowym obszaru lokalnej społeczności poprzez udział w projekcie. Lepsza identyfikacja z obszarem i zwiększenie zaangażowania we współpracę lokalnej społeczności podniesie ich świadomość poprzez włączenie się w działania realizujące cele założone w projekcie. Udział grupy kobiet kultywujących tradycje zagwarantuje pewny przekaz przepisów kulinarnych i tradycji.

  9. Mężczyźni
  Udział grup mężczyzn pozwoli na lepszą identyfikację z obszarem i zwiększenie zaangażowania we współpracę lokalnej społeczności poprzez włączenie się w nowe inicjatywy. Zapobiegnie zanikaniu tradycji oraz rozpowszechni na większą skalę wiedzy o produktach regionalnych.

  10. Młodzież
  Projekt przysłuży się pobudzenie aktywności młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich poprzez integrację międzypokoleniową. Podniesie poziom wiedzy o zasobach przyrodniczych i kulturowych obszaru. Zapobieganie zanikaniu tradycji przyswajając wiedzę nt. produktów lokalnych podczas targów i spotkań promujących. Rozpowszechni na większą skalę wiedzy o produktach regionalnych.

  11. Hodowcy
  W projekcie współpracy grupą docelową będzie również grupa hodowców, którzy swoją działalnością aktywnie uczestniczą w kreowaniu wizerunku produktów lokalnych oraz ich wytwarzaniu. Udział tej grupy w projekcie przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy hodowcami a bezpośrednimi odbiorcami.

  Realizacja projektu współpracy pozwoli na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu poprzez udział w spotkaniach promocyjnych, targach, odwiedzanie strony internetowej oraz rozdysponowanie albumu zawierającego opisy produktów tradycyjnych. Środowiska lokalne aktywnie będą brać udział we wszystkich działaniach projektu.

   

  Partnerzy
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama